ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ใช้เพลงและกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป. 4
ชื่ออาจารย์ : นางแจ่มใส วรรณสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,20:57  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางแจ่มใส วรรณสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,20:56  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางจงกลนี บูระวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,19:01  อ่าน 133 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ชนะเลิศ ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางจงกลนี บูระวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2561,18:58  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..