ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา"107 ปี ลูกเขียวเหลืองคืนถิ่น"
เดิน-วิ่งการกุศล 107 ปี วิ่งนี้เพื่อนน้อง
ส่งรายชื่อประธานเเละเลขารุ่น ศิษยเก่าโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
ศิษยเก่าโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) แต่ละรุ่นส่งรายชื่อประธานเเละเลขารุ่น ได้ที่คุณครูพิทยา ศรีษะบง และคุณครูสุรางค์ บุญนาดี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าศิษย์เก่า "107ปี ลูกเขียวเหลือง คืนถิ่น"
ในวันเสาร์ ที่28 มีนาคม 2563 เพื่อจัดหารายได้สร้างโดมอเนกประสงค์
เดิน-วิ่งการกุศล 107 ปี วิ่งนี้เพื่อน้องบ้านบัวขาว(วันครู 2500) มินิมาราธอน
เปิดรับสมัครร่วมแข่งขัน
เดิน-วิ่งการกุศล 107 ปี วิ่งนี้เพื่อน้องบ้านบัวขาว(วันครู 2500) มินิมาราธอน
-วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 
-เวลา 5:30 น. ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
-FUNRUN 5 KM.
-MINIMARATHON 10.55 KM.
-ค่าสมัคร 450 บาท รับ เสื้อ+เหรียญ (ลุ้นถ้วย1-3 ทุกกลุ่มอายุ)
-
VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท รับ เสื้อ+เหรียญ+ถ้วย
...........................................
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือเต็มจำนวนผู้สมัคร 2,000คน
-
การจัดงาน "107ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง"เดิน-วิ่ง การกุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุน ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
-
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/107runfornong
-
สมัคร Walk in ได้ที่ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) อาคารสำนักงานครู ชั้น 2
-
ชำระเงินภายใน 5 วัน หลังจากวันที่สมัคร
หยุดเรียนในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) หยุดเรียนในวันที่ 29-30 กันยายน 2562 เนื่องจาก ผู้บริหาร ครู บุคลากรกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ศึกษาดูงานเเละประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมประชุม ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญไกรสร
ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ร่วมประชุม ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญไกรสร เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณครับ.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแดงน้อย
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอุ่นใจ จิตจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 
นายประภาส นามสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 
นายอุดร สุขรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และพบปะเพื่อนครู ผู้เข้ารับการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมี ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) กล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมการประชุมทางไกลศูนย์กลุ่มสถานศึกษาที่4 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์.
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ASEAN DAY 2019
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ASEAN DAY 2019 โดยมีการจัดนิทรรศการประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละสายชั้น กิจกรรมประกวด MISS ASEAN กิจกรรมดำเนินไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณ.
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
พิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข62
OBEC LINE
#พิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข62
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
OBEC LINE
#ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ผู้กำกับลูกเสือสำรอง นำลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือและส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ 
ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ โดยกิจกรรม
ภาคเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ภาคค่ำ เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
OBEC LINE
#พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
แห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
OBEC LINE
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) และคณะครู ร่วมแห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ สกลมหาสังฆปริณายก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ยอดบริจาคเป็นเงิน จำนวน 5,999 บาท
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 ประจำปี2561
OBEC LINE
#ค่ายคุณธรรม_จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4_6
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต และบูรณาการโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
ค่ายคุณธรรม_จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
OBEC LINE 
#ค่ายคุณธรรม_จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
การนิเทศ_ติดตาม_ขยายผลต่อยอด_Best_Practices
OBEC LINE 
#การนิเทศ_ติดตาม_ขยายผลต่อยอด_Best_Practices
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางเสาวนี ขานโส ครูชำนาญการพิเศษ รับการนิเทศ ติดตาม ขยายผลต่อยอด Best Practices จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ ในจังหวัดต่อไป โดย ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) คณะครู และนางรัชนี สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กส. 3 ได้ร่วมให้เกียรติต้อนรับและนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยในครั้งนี้ด้วย.
ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐาน
OBEC LINE
#ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐาน
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ได้จัดประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากรการจัดทำเครื่องมือ สพฐ นางสาวลัคณา แพงอุตเเละคณะ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ขอขอบคุณท่านศน.เครือวัลย์ ชิณโสม และศน.เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ จากสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน
กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา_วันเข้าพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์
OBEC LINE 
#กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา_วันเข้าพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) และคณะครูโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500)ทุกคน ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทาน ถวายปัจจัยและฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้า และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณวัดที่ร่วมทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล - นักเรียนชั้นป.2 ร่วมทำบุญที่วัดบูรพาเทพนิมิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ร่วมทำบุญที่วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ร่วมทำบุญที่วัดบุญฑริกาวาส
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลและฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรตามโครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรี
OBEC LINE
#พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรตามโครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรตามโครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) กับนักเรียนที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 จำนวน 238 คน โดยการนำของพันตำรวจเอกสมชาย ภูกองชนะ ผู้กำกับการ สภ.กุฉินารายณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรกับนักเรียนที่จบหลักสูตร
โอกาสนี้ ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ได้กล่าวให้การต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากรโครงการจาก สภ.กุฉินารายณ์.
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด_ประจำปีการศึกษา2562
OBEC LINE
#พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด_ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ 
ตรีเหรา นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเเละบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ_ประจำปีการศึกษา2562
OBEC LINE
#พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ_ประจำปีการศึกษา2562
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ 
ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ และผู้กำกับลูกเสือ ในโอกาสนี้ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ได้ทำพิธีส่งลูกเสือสำรอง เพื่อไปประจำกองลูกเสือสามัญ 
การจัดพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
การนิเทศแบบเรียนรวม และนิเทศแบบบูรณาการ
OBEC LINE
การนิเทศแบบเรียนรวม และนิเทศแบบบูรณาการ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ 
ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศแบบเรียนรวม และนิเทศแบบบูรณาการ พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณ ท่านศน.นิยม ใจศิริ ท่านศน.เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ท่านศน.เครือวัลย์ ชิณโสม และ ท่านศน.เสกสรรค์ มีสารพันธ์ จาก สพป.กส.เขต3 เป็นอย่างสูงยิ่ง.
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี
OBEC LINE 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนโคกหวายราษฏร์สามัคคี โดยนายอุ่นใจ จิตจักร์ ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมในครั้งนี่้ นายศุภวัชช์ บุญมี ครูโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี2562