ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8) 13 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 27) 13 มิ.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 8) 13 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ1/2562 (อ่าน 26) 31 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักติดตามประเมินผลฯ (อ่าน 22) 31 พ.ค. 62
เฝ้ารับเสด็จ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (อ่าน 40) 28 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 60) 21 พ.ค. 62
กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา (อ่าน 46) 17 พ.ค. 62
การประชุมทางไกล (Video Conference) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (อ่าน 34) 17 พ.ค. 62
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 92) 07 พ.ค. 62
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายจิณภพ เจียมตัว ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่8 (อ่าน 41) 07 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง ชั้นป.3 สอบได้คะแนน NT ความสามารถด้านคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 100 (อ่าน 99) 07 พ.ค. 62
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) (อ่าน 475) 29 เม.ย. 62
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) (อ่าน 139) 17 เม.ย. 62
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec awards (อ่าน 65) 10 เม.ย. 62
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec awards รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ (อ่าน 64) 08 เม.ย. 62
ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีโดยมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั (อ่าน 77) 08 เม.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาาสตร์ เต็ม100คะแนน จากการทดสอบO-NET ปี2561 (อ่าน 70) 06 เม.ย. 62
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 281) 15 ก.พ. 62
เตรียมความพร้อม สอบ O-NET ป.6 และ เตรียมความพร้อม สอบ NT ป.3 (อ่าน 269) 26 ธ.ค. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561 ช่วงชั้นที่2 (อ่าน 157) 21 ธ.ค. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561 (อ่าน 119) 20 ธ.ค. 61
พีธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 229) 24 ก.ค. 61
พิธีเปิดกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และ พิธีเข้าประจำหมู่ "ยุวกาชาด" ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 329) 11 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 229) 11 ก.ค. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 337) 27 มิ.ย. 61
จัดนิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (อ่าน 305) 27 มิ.ย. 61
ประชุมใหญ่สามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 (อ่าน 310) 21 มิ.ย. 61
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที (อ่าน 238) 19 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 262) 14 มิ.ย. 61
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (อ่าน 242) 14 มิ.ย. 61
โรงเรียนบ้านบัวขาววันครูจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก (อ่าน 212) 14 มิ.ย. 61
นางแจ่มใส วรรณสา รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ย (อ่าน 252) 09 มิ.ย. 61
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) (อ่าน 246) 09 มิ.ย. 61
แจ้งปิดเรียนครึ่งวัน (อ่าน 964) 22 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561 (อ่าน 372) 10 พ.ค. 61
ปฏิทินก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 346) 04 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรี (อ่าน 348) 23 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นางปาริชาติ ยุระพันธ์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS (อ่าน 314) 17 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS (อ่าน 292) 17 เม.ย. 61