ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมประชุม ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญไกรสร (อ่าน 11) 16 ส.ค. 62
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแดงน้อย (อ่าน 7) 16 ส.ค. 62
การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 7) 16 ส.ค. 62
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 6) 16 ส.ค. 62
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ASEAN DAY 2019 (อ่าน 7) 16 ส.ค. 62
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 6) 16 ส.ค. 62
พิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข62 (อ่าน 9) 07 ส.ค. 62
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 12) 07 ส.ค. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 11) 07 ส.ค. 62
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 31) 26 ก.ค. 62
แห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ (อ่าน 19) 26 ก.ค. 62
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 ประจำปี2561 (อ่าน 42) 24 ก.ค. 62
ค่ายคุณธรรม_จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 47) 23 ก.ค. 62
การนิเทศ_ติดตาม_ขยายผลต่อยอด_Best_Practices (อ่าน 37) 18 ก.ค. 62
ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบมาตรฐาน (อ่าน 30) 18 ก.ค. 62
กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา_วันเข้าพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 51) 18 ก.ค. 62
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรตามโครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรี (อ่าน 39) 18 ก.ค. 62
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด_ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 31) 18 ก.ค. 62
พิธีเปิดกองลูกเสือสามัญ_ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 44) 18 ก.ค. 62
การนิเทศแบบเรียนรวม และนิเทศแบบบูรณาการ (อ่าน 36) 18 ก.ค. 62
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ 16 ปี (อ่าน 20) 18 ก.ค. 62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 77) 01 ก.ค. 62
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 95) 26 มิ.ย. 62
งานอนามัยโรงเรียน ตรวจสุขภาพปากและฟันนักเรียน ประจำปี 2562 (อ่าน 69) 26 มิ.ย. 62
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 41) 13 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 71) 13 มิ.ย. 62
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 38) 13 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ1/2562 (อ่าน 58) 31 พ.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักติดตามประเมินผลฯ (อ่าน 37) 31 พ.ค. 62
เฝ้ารับเสด็จ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" (อ่าน 92) 28 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 91) 21 พ.ค. 62
กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา (อ่าน 76) 17 พ.ค. 62
การประชุมทางไกล (Video Conference) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา (อ่าน 70) 17 พ.ค. 62
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 135) 07 พ.ค. 62
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายจิณภพ เจียมตัว ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปีที่8 (อ่าน 78) 07 พ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนคนเก่ง ชั้นป.3 สอบได้คะแนน NT ความสามารถด้านคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 100 (อ่าน 162) 07 พ.ค. 62
รายชื่อ-เลขประจำตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2562(ณ วันที่ 10-05-62) (อ่าน 502) 29 เม.ย. 62
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) (อ่าน 179) 17 เม.ย. 62
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec awards (อ่าน 111) 10 เม.ย. 62
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.obec awards รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชาติ (อ่าน 110) 08 เม.ย. 62