ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายประชารมย์ เพริดพราว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกุหลาบ อุบลเวช
ครู คศ.3

นางจำนงค์ นาเมืองรักษ์
ครู คศ.3

นางสมจิต ศรีทอง
ครู คศ.3

นางบุญมา ศรีกำพล
ครู คศ.3

นางหยาดอรุณ เพริดพราว
ครู คศ.2

นางสิริกร ยอดยศ
ครู คศ.3

นางศิริพร ทับทิม
ครู คศ.3

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครูผู้ช่วย