ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายประชารมย์ เพริดพราว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกุหลาบ อุบลเวช
ครู คศ.3

นางจำนงค์ นาเมืองรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมจิต ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุญมา ศรีกำพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางหยาดอรุณ เพริดพราว
ครู คศ.2

นางสิริกร ยอดยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางศิริพร ทับทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นายวิรัตน์ ภูมิสาตร์
ครูผู้ช่วย