ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานสถานที่)
ประการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา
1. ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (วิชาเอกภาษาไทย)

ประการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  1  อัตรา

1. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  


 

ประกาศรับนมโรงเรียน
ตารางสอนออกอากาศและลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระดับชั้น อ.2-ป.6 
https://dltv.ac.th/DLTV11 - อ.2
https://dltv.ac.th/DLTV12 - อ.3
https://dltv.ac.th/DLTV1 - ป.1
https://dltv.ac.th/DLTV2 -ป.2
https://dltv.ac.th/DLTV3 -ป.3
https://dltv.ac.th/DLTV4 -ป.4
https://dltv.ac.th/DLTV5 -ป.5
https://dltv.ac.th/DLTV6 -ป.6

 
 
 
แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIT-19) ป
เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ทุกท่าน
ขอความอนุเคราะห์ท่านได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVIT-19) ในระดับชั้น อ.2-ป.6 ปีการศึกษา 2563
ลิงค์แบบสำรวจ
ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
เลื่อนการจัดงานทอดผ้าป่าศิษย์เก่า"107 ปี ลูกเขียวเหลือง คืนถิ่น"
รายชื่อศิษย์เก่า
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา"107 ปี ลูกเขียวเหลืองคืนถิ่น"
เดิน-วิ่งการกุศล 107 ปี วิ่งนี้เพื่อนน้อง
ส่งรายชื่อประธานเเละเลขารุ่น ศิษยเก่าโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
ศิษยเก่าโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) แต่ละรุ่นส่งรายชื่อประธานเเละเลขารุ่น ได้ที่คุณครูพิทยา ศรีษะบง และคุณครูสุรางค์ บุญนาดี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าศิษย์เก่า
ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าศิษย์เก่า "107ปี ลูกเขียวเหลือง คืนถิ่น"
ในวันเสาร์ ที่28 มีนาคม 2563 เพื่อจัดหารายได้สร้างโดมอเนกประสงค์
เดิน-วิ่งการกุศล 107 ปี วิ่งนี้เพื่อน้องบ้านบัวขาว(วันครู 2500) มินิมาราธอน
เปิดรับสมัครร่วมแข่งขัน
เดิน-วิ่งการกุศล 107 ปี วิ่งนี้เพื่อน้องบ้านบัวขาว(วันครู 2500) มินิมาราธอน
-วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 
-เวลา 5:30 น. ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
-FUNRUN 5 KM.
-MINIMARATHON 10.55 KM.
-ค่าสมัคร 450 บาท รับ เสื้อ+เหรียญ (ลุ้นถ้วย1-3 ทุกกลุ่มอายุ)
-
VIP ค่าสมัคร 1,000 บาท รับ เสื้อ+เหรียญ+ถ้วย
...........................................
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือเต็มจำนวนผู้สมัคร 2,000คน
-
การจัดงาน "107ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง"เดิน-วิ่ง การกุศลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาทุน ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์
-
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/107runfornong
-
สมัคร Walk in ได้ที่ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) อาคารสำนักงานครู ชั้น 2
-
ชำระเงินภายใน 5 วัน หลังจากวันที่สมัคร
หยุดเรียนในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) หยุดเรียนในวันที่ 29-30 กันยายน 2562 เนื่องจาก ผู้บริหาร ครู บุคลากรกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 ศึกษาดูงานเเละประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมประชุม ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญไกรสร
ขอเชิญตัวแทนศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ร่วมประชุม ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญไกรสร เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณครับ.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแดงน้อย
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) และโรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1
การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอุ่นใจ จิตจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 
นายประภาส นามสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 
นายอุดร สุขรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และพบปะเพื่อนครู ผู้เข้ารับการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมี ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) กล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมการประชุมทางไกลศูนย์กลุ่มสถานศึกษาที่4 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอกุฉินารายณ์.
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ASEAN DAY 2019
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน ASEAN DAY 2019 โดยมีการจัดนิทรรศการประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ การแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละสายชั้น กิจกรรมประกวด MISS ASEAN กิจกรรมดำเนินไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณ.
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
พิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข62
OBEC LINE
#พิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข62
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์
OBEC LINE
#ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ผู้กำกับลูกเสือสำรอง นำลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือและส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ 
ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ โดยกิจกรรม
ภาคเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ภาคค่ำ เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
OBEC LINE
#พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
แห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
OBEC LINE
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) และคณะครู ร่วมแห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ สกลมหาสังฆปริณายก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ยอดบริจาคเป็นเงิน จำนวน 5,999 บาท