ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 182) 15 ก.พ. 62
เตรียมความพร้อม สอบ O-NET ป.6 และ เตรียมความพร้อม สอบ NT ป.3 (อ่าน 170) 26 ธ.ค. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561 ช่วงชั้นที่2 (อ่าน 83) 21 ธ.ค. 61
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561 (อ่าน 61) 20 ธ.ค. 61
พีธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 165) 24 ก.ค. 61
พิธีเปิดกองลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และ พิธีเข้าประจำหมู่ "ยุวกาชาด" ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 240) 11 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 174) 11 ก.ค. 61
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 275) 27 มิ.ย. 61
จัดนิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (อ่าน 244) 27 มิ.ย. 61
ประชุมใหญ่สามัญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ 4 (อ่าน 249) 21 มิ.ย. 61
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที (อ่าน 189) 19 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 209) 14 มิ.ย. 61
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (อ่าน 182) 14 มิ.ย. 61
โรงเรียนบ้านบัวขาววันครูจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก (อ่าน 170) 14 มิ.ย. 61
นางแจ่มใส วรรณสา รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ย (อ่าน 209) 09 มิ.ย. 61
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) (อ่าน 182) 09 มิ.ย. 61
แจ้งปิดเรียนครึ่งวัน (อ่าน 713) 22 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2561 (อ่าน 294) 10 พ.ค. 61
ปฏิทินก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 291) 04 พ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรี (อ่าน 303) 23 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการ นางปาริชาติ ยุระพันธ์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS (อ่าน 247) 17 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS (อ่าน 242) 17 เม.ย. 61
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสอบคะแนน O-Net เต็ม100 จำนวน 2 คน (อ่าน 215) 17 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 391) 19 ก.พ. 61
รูปแบบโมเดลการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยกระบวนการ TONKHAM MODEL (อ่าน 693) 01 พ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 450) 06 ธ.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดั (อ่าน 410) 06 ธ.ค. 59
ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทดสอบ Pre-O-Net โดยพร้อมเพ (อ่าน 599) 27 ก.ย. 59
ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถห้องอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 (อ่าน 595) 25 ก.ย. 59
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) ขอขอบพระคุณผู้มีน้ำใจจากพี่ๆแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ที่มามอบทุนการศึกษ (อ่าน 470) 19 ก.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับสายปฐมวัยที่ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม (อ่าน 351) 23 ส.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจักรภพ ใจมั่น นักเรียนชั้น ป.5/1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันก (อ่าน 399) 16 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) โชว์ผลงานกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ สพป.กส.3 วันที่ 2 ม (อ่าน 755) 13 มิ.ย. 59
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ที่สอบวัดความรู้วิชาวิทย (อ่าน 475) 02 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุณยวีร์ เกตุชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3 ที่ได้รับรางวัลคะแนนยอดเ (อ่าน 457) 01 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลสุดยอดครูดี โครงการ"ครูดีมีทุกวัน"ระดับจัง (อ่าน 478) 01 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจงกลนี บูระวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบครูไทยของแผ่นดิน ประจำปี 2558 (อ่าน 500) 01 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฐิติพงศ์ ชัยวงค์ษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/3 ที่ได้รับรางวัลเรียญทองแ (อ่าน 538) 16 ก.พ. 59
กิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนเขตฯ เข้าร่วมงานศิลปะฯระดับภาคที่สุรินทร์ (อ่าน 731) 09 พ.ย. 58
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ (อ่าน 713) 24 ส.ค. 58