ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรี

ด้วยโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู  2500)  มีความประสงค์สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นแก่นักเรียน ครู และบุคลากร ในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีเงื่อนไขและลายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและแบบคำร้องขอเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน ได้ที่ห้องกลุ่มงานการเงินและงบประมาณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู  2500) ระหว่างวันที่ 24  เมษายน  พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  28 เมษายน  พ.ศ.2561(ในเวลาราชการ)

กำหนดยื่นซองใบคำร้องในวันที่  28 เมษายน  พ.ศ.2561  เวลา 09.00 -11.30 น. ณ ห้องกลุ่มงานการเงินและงบประมาณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู  2500) และจะทำการเปิดซองประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการในเวลา 13.00  น. ของวันเดียวกัน

  ประกาศ ณ วันที่  24 เมษายน  พ.ศ.2561

........................................................................................................................................

ผู้ประกอบการท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถาม : 0862359720
คลิกอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบเลยครับ

........................................................................................................................................

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2561,00:00   อ่าน 206 ครั้ง