ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครองกรณีนักเรียนไม่อาศัยอยู่กับบิดา

   หรือมารดา) จำนวน 1  แผ่น

2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน  1  แผ่น

 หมายเหตุ     ระดับก่อนประถม รับนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2556- เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557

                   ระดับประถม รับนักเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2554- เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2555

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 335 ครั้ง