ภาพกิจกรรม
มอบทุนอุดหนุนนักเรียน(ทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา1/2563
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีการศึกษา 1/2563 จำนวน 117 คน โดยแยกเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 7 คน และระดับประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท จำนวน 110 คน
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,16:58   อ่าน 85 ครั้ง