ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประกอบด้วย

นายชาติชาย พันธผล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ

นายสวาท น้อยเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา กรรมการ

และนายลิขิต โทจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม กรรมการ การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้

โอกาสนี้ ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์จากสพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 เครือข่ายหน่วยงานภายนอก ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดทั้งประเมินภาพความสำเร็จของโรงเรียนและกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรุปผลโดยคณะกรรมการประเมิน
ทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี

โรงเรียนบ้านบัวขาววันครู 2500 ขอขอบคุณเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัดนิทรรศการ อาทิเช่น

1. พระมหายงยุทธ ถิรธมฺโร และ พระมหาบุญฤทธิ์ พฺทสฺโร ร่วมจัดนิทรรศการงานใบตองและพานบายศรี

2. กศน. อำเภอกุฉินารายณ์ นำโดย นางไพบูลย์ จันทร์พรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการร่มผ้าขาวม้า บ้านแจนแลน

3. นายนารี ศรีกำพล ประธานกลุ่มอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมมาลัยไม้ไผ่ ร่วมจัดนิทรรศการมาลัยไม้ไผ่ บ้านกุดหว้า

4. นางพิยดา ไชยเอนก ร่วมจัดนิทรรศการนวดแผนไทย

5. นางวราพร สิทธิรมย์ ร่วมจัดนิทรรศการงานฝีมือร้อยมาลัย

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2563,14:45   อ่าน 275 ครั้ง