ภาพกิจกรรม
ตรวจความพร้อมการเตรียมการก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ตรวจความพร้อมการเตรียมการก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:20   อ่าน 178 ครั้ง