ภาพกิจกรรม
การประชุมเตรียมการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดร.สวาส บุญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่4 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563,18:51   อ่าน 1353 ครั้ง