ภาพกิจกรรม
การประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอุ่นใจ จิตจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 
นายประภาส นามสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 
นายอุดร สุขรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และพบปะเพื่อนครู ผู้เข้ารับการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยมี ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู ๒๕๐๐) กล่าวต้อนรับคณะครูที่เข้าร่วมการประชุมทางไกลศูนย์กลุ่มสถานศึกษาที่4 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,16:30   อ่าน 248 ครั้ง