ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมัคคุเทศก์และภาษาต่างประเทศบริการชุมชน โรงเรียนบัวขาว
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ต้อนรับคณะครู นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบัวขาว ในกิจกรรมมัคคุเทศก์และภาษาต่างประเทศบริการชุมชน ซึ่งได้มอบความรู้ ความสนุกสนานให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,19:01   อ่าน 175 ครั้ง