ภาพกิจกรรม
ร่วมแห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) และคณะครู ร่วมแห่ต้นผ้าป่า ร่วมสมทบบุญสร้างตึกสงฆ์อาพาธ สกลมหาสังฆปริณายก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ยอดบริจาคเป็นเงิน จำนวน 5,999 บาท
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,18:53   อ่าน 125 ครั้ง