ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต และบูรณาการโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,18:49   อ่าน 157 ครั้ง