ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,17:38   อ่าน 138 ครั้ง