ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประเมินยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดผ่านเกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/wankhru2500

 

โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,11:51   อ่าน 149 ครั้ง