ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือสามัญในครั้งนี้
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/wankhru2500
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2561,11:40   อ่าน 190 ครั้ง