ภาพกิจกรรม
กิกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินประเมินยุวกาชาด ระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดผ่านเกณฑ์การตัดสินเลื่อนชั้นหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรม และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,16:32   อ่าน 90 ครั้ง