ภาพกิจกรรม
กิกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินลูกเสือสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเสียสละและความสามัคคีในหมู่คณะ
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/wankhru2500
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2561,16:04   อ่าน 150 ครั้ง