ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561 สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และชั้นประถทศึกษาปีที่ 1- 3 โดยมี นายเสถียร มัธยมนันทน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายคุณธรรมในครั้งนี้
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/wankhru2500
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2561,18:56   อ่าน 79 ครั้ง