รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)
หมู่ที่ 1 ถนนอุธรประดิษฐ์ บ้านบัวขาว   ตำบลบัวขาว  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ (043) 851194


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :