ผู้บริหาร

ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/07/2013
ปรับปรุง 14/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 261721
Page Views 347467
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์
2 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์
3 โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้า กุฉินารายณ์
4 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
5 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้า กุฉินารายณ์ 043133521
6 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้า กุฉินารายณ์
7 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
8 โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์
9 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้า กุฉินารายณ์
10 โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ จุมจัง กุฉินารายณ์
11 โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์
12 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจัง กุฉินารายณ์
13 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจัง กุฉินารายณ์
14 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์
15 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขาม กุฉินารายณ์
16 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์
17 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์
18 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขาม กุฉินารายณ์
19 โรงเรียนนาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ 043-814286
20 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขาม กุฉินารายณ์
21 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์
22 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโก กุฉินารายณ์
23 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโก กุฉินารายณ์ 043850972
24 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาว กุฉินารายณ์ (043)133729 ผอ 0801936192
25 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาว กุฉินารายณ์
26 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
27 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์
28 โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา บัวขาว กุฉินารายณ์
29 โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์
30 โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์
31 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ (043) 851194
32 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา บัวขาว กุฉินารายณ์
33 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาว กุฉินารายณ์
34 โรงเรียนบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
35 โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด กุฉินารายณ์
36 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาด กุฉินารายณ์
37 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
38 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขา กุฉินารายณ์
39 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
40 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
41 โรงเรียนบ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ 043-890057
42 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์
43 โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขา กุฉินารายณ์
44 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
45 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้าง กุฉินารายณ์
46 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์
47 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
48 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
49 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
50 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
51 โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
53 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
54 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
55 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
56 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
57 โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
58 โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
59 โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลน กุฉินารายณ์ 043850025
60 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลน กุฉินารายณ์
61 โรงเรียนโรงเรียนพุทธปัญญา แจนแลน กุฉินารายณ์ 045-428779
62 โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่ คำม่วง 09-5764138
63 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ดินจี่ คำม่วง
64 โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่ คำม่วง
65 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลอง คำม่วง
66 โรงเรียนอนุบาลจันทวรรณ ทุ่งคลอง คำม่วง
67 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง
68 โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลอง คำม่วง
69 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลอง คำม่วง
70 โรงเรียนคำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง
71 โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง
72 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง
73 โรงเรียนนาทันวิทยา นาทัน คำม่วง
74 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทัน คำม่วง
75 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง
76 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทัน คำม่วง
77 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง
78 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอน คำม่วง
79 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอน คำม่วง
80 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง นาบอน คำม่วง
81 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอน คำม่วง
82 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน คำม่วง
83 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง
84 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยาง คำม่วง
85 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยาง คำม่วง
86 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยาง คำม่วง
87 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพน คำม่วง
88 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพน คำม่วง
89 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง
90 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคู นาคู
91 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา นาคู นาคู 043126722
92 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์) นาคู นาคู 043817248
93 โรงเรียนบ้านชาด นาคู นาคู
94 โรงเรียนบ้านนาคู นาคู นาคู
95 โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคู นาคู
96 โรงเรียนอนุบาลวรสาร นาคู นาคู
97 โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู
98 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้ว นาคู
99 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู
100 โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้ว นาคู
101 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้าง นาคู
102 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้าง นาคู
103 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง นาคู
104 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู
105 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู
106 โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวัง นาคู
107 โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู 043-890016
108 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวัง นาคู
109 โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู
110 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) โนนนาจาน นาคู
111 โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจาน นาคู
112 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจาน นาคู
113 โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจาน นาคู
114 โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจาน นาคู
115 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามน นามน
116 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามน นามน
117 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน
118 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามน นามน
119 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย นามน นามน
120 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามน นามน
121 โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกง นามน
122 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง นามน
123 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน
124 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง นามน
125 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สงเปลือย นามน 043867100
126 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือย นามน
127 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือย นามน
128 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สงเปลือย นามน
129 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน
130 โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัว นามน
131 โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัว นามน
132 โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัว นามน
133 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หลักเหลี่ยม นามน
134 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยม นามน
135 โรงเรียนนามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
136 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
137 โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน
138 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ
139 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย สมเด็จ
140 โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ
141 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ
142 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวย สมเด็จ
143 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ผาเสวย สมเด็จ
144 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ
145 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ
146 โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชย สมเด็จ 01-0560597
147 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชย สมเด็จ
148 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชย สมเด็จ
149 โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ
150 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ
151 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
152 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
153 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
154 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
155 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ
156 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ
157 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ
158 โรงเรียนหนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ
159 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ
160 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ (043) 861433
161 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สมเด็จ สมเด็จ
162 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สมเด็จ สมเด็จ
163 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ
164 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ
165 โรงเรียนบ้านคำไผ่ หนองแวง สมเด็จ
166 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวง สมเด็จ 034890186
167 โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวง สมเด็จ
168 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ
169 โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) หนองแวง สมเด็จ
170 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวง สมเด็จ
171 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ
172 โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่น สมเด็จ
173 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น สมเด็จ
174 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่น สมเด็จ
175 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ
176 โรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา หมูม่น สมเด็จ
177 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ
178 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ
179 โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
180 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาล สมเด็จ 07-2227914
181 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
182 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาล สมเด็จ
183 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล สมเด็จ
184 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล สมเด็จ
185 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ 0-4389-0169
186 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต ห้วยผึ้ง
187 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง
188 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผึ้ง
189 โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบง ห้วยผึ้ง
190 โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบง ห้วยผึ้ง
191 โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง
192 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
193 โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
194 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
195 โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
196 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
197 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
198 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
199 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
200 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
201 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
202 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
203 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 043-869470
204 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
205 โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
206 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
207 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 043-869565
208 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง
209 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
210 โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
211 โรงเรียนสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง 859007
212 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
213 โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่า เขาวง
214 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า เขาวง
215 โรงเรียนเขาวงวิทยา คุ้มเก่า เขาวง
216 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง (043) 859117
217 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คุ้มเก่า เขาวง
218 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่า เขาวง
219 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือย เขาวง
220 โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือย เขาวง
221 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย เขาวง
222 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง
223 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทอง เขาวง
224 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง
225 โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง
226 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง
227 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง
228 โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ เขาวง