ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-6 ประจำปี2561
OBEC LINE
#ค่ายคุณธรรม_จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4_6
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรมต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต และบูรณาการโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,18:35   อ่าน 93 ครั้ง