ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี2561 ช่วงชั้นที่2
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมี ดร.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดค่ายคุณธรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2561,19:33   อ่าน 157 ครั้ง